Ministry building

Министерство юстиции
Ministry of Justice
Adliya vazirligi

Ministry building

Министерство юстиции - вид ночью
Ministry of Justice - night view
Adliya vazirligi - oqshom ko'rinishi